Montáž, servis a revize

Montujeme a provádíme servis po celé Praze a Středočeském kraji.
V případě dohody i mimo tyto regiony.

Naše firma disponuje platným certifikátem pro držení a používání fluorovaných plynů potřebným k instalaci, servisu, údržbě a opravám klimatizačních zařízení. Instalace a servis certifikovanou firmou je podmínka uznání záruční opravy od všech výrobců.

Instalace klimatizací provádíme pro byty, rodinné domy, hotely,obchody, lékárny,ordinace,nemocnice, kanceláře, serverovny, nemocnice, restaurace, školy, školky, fitness centra, průmyslové haly, komerční budovy apod.

Velice rádi Vám provedeme revizi úniku chladiva na klimatizačním zařízení, chlazení a tepelných čerpadel

Povinnosti provozovatele klimatizačního a chladícího zařízení

Pro provozovatele stacionárních klimatizačních a chladicích systémů a tepelných čerpadel, které jsou v provozu nebo dočasně mimo provoz, a obsahují Regulované látky a F-plyny, vyplívají podle nařízení EU č. 517/2014 o F-plynech, závazné od 1. 1. 2015 tyto legislativní povinnosti:

Nařízení EU 517/2014 mění zavedený systém limitů kontrol těsnosti látek F-plynů ze stávajících kg na limity vyjádřené ekvivalentem CO2 (dále CO2-eq).
CO2-eq se vypočítá podle hodnoty GWP daného chladiva. Z praktického hlediska to znamená, že limity kontrol těsnosti budou záležet na množství chladiva v zařízení a na jeho GWP.

© Copyright 2024 by zdraveklima.cz. All Rights Reserved.